Serviceappartementen

Het appartement beschikt over een oproepsysteem, waardoor u dag en nacht iemand van ons zorgteam kunt oproepen als dat nodig mocht zijn. Mocht u tijdelijk of blijvend zorg nodig hebben, zoals bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden, het wassen, het aanbrengen van steunkousen of andere soorten van zorg, dan ondersteunt ons zorgteam u bij deze verzorging. Wij werken met een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen zodat u vertrouwde gezichten om u heen hebt. Zij stemmen de zorg af op uw wensen, in nauwe samenwerking met uw huisarts en apotheek. 

Woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum biedt u huisvesting, begeleiding en verzorging wanneer dit in een eigen zelfstandige woonsituatie niet meer mogelijk is. U kunt gebruikmaken van de ontbijt- en lunchvoorzieningen en het diner in brasserie Zunte. Ook kunt u deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd en gebruikmaken van onze diensten en faciliteiten. In aanvulling op wat u zelf nog kan doen of de hulp die u krijgt van anderen, ontvangt u hulp in de huishouding en krijgt u hulp bij het wassen en andere dagelijkse verzorging. Samen met u (en uw naasten) zorgen wij ervoor dat u een optimale verzorging krijgt. Uitgangspunt is altijd dat uw leven goed is, hoe intens de zorgvraag ook wordt.

Groepswoning

Als u in een groepswoning woont heeft u een beschermde woon- en leefomgeving nodig. Wij zorgen er voor dat u hulp krijgt in de huishouding, wij verzorgen eten en drinken en alle maaltijden. U krijgt hulp bij wassen en aankleden en andere dagelijkse verzorging. In de groepswoning werkt een vast team verzorgenden en begeleiders. Zij worden ondersteund door een (para)medisch team waaronder een specialist ouderengeneeskunde (de vroegere verpleeghuisarts), een ouderenpsycholoog, een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut, een diëtist en een tandheelkundig team. Gezamenlijk komen zij tot een integraal behandel- en zorgplan met als doel om u een zo normaal mogelijk, goed leven te laten leiden. Liefst zoveel mogelijk in het dag- en nachtritme wat u gewend bent en met bezigheden die u liggen.

Algemene voorwaarden

Hier vindt u onze algemene voorwaarden.