Kwaliteit van zorgverlening

Het Bartholomeus Gasthuis beschikt over het ISO 9001: 2005 certificaat. Dit betekent dat wij ons werk zodanig hebben georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren en dat we dit kunnen aantonen in de praktijk. Het perspectief van de bewoner is daarbij altijd het vertrekpunt. Het betekent dat wij de bewoner principieel centraal stellen, de zaken intern goed op orde hebben, betrouwbare resultaten kunnen presenteren en voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. 

Het gasthuis scoort goed

Clientervaring meten bij mensen die niet hebben gekozen voor de situatie waarin zij zich bevinden is een precair en kwetsbaar onderwerp. Natuurlijk is het fijn als de ervaring, ondanks de ziekte, de pijn, de teloorgang, positief is. Maar tegelijkertijd beseffen wij dat een rapportcijfer op zijn minst aan een deel van de werkelijkheid voorbij gaat, omdat het probeert vorm te geven aan datgene waaraan ten diepste geen vorm te geven is.
Ondanks dit weten is cliëntervaring een belangrijk kompas waarop wij varen. Voor het gasthuis is het de uitdaging om het goede cijfer te behouden. Misschien nog wel een grotere uitdaging dan een slecht cijfer te verbeteren; immers, wat je bereikt ‘komt te voet en gaat te paard’.
Als gasthuis zijn we ons bewust van de spanningen tussen wens en werkelijkheid, tussen dat wat moet en datgene wat er werkelijk toe doet. We zijn ons bewust van de weinig ideale situatie waarin zieke mensen aan het einde van hun leven verkeren, losgerukt van hun vertrouwde leven en gedwongen samenlevend met anderen die zij wellicht zelf nooit uitgekozen zouden hebben, terwijl zij zich moeten laten welgevallen zich bij de meest persoonlijke handelingen te laten helpen door mensen die zij evenmin zelf hebben geselecteerd.

U vindt de persoonlijke cliëntervaringen op www.ZorgkaartNederland.nl en www.SNHz.nl. Al deze uitkomsten tonen de hoge kwaliteitsstandaard van het Bartholomeus Gasthuis en laten een bovengemiddelde tevredenheid onder de bewoners zien.

Een greep uit de vele mooie reacties die wij mochten ontvangen van bewoners, gasten en contactpersonen:

'Zelden zo een warm, sociaal en vriendelijk personeel meegemaakt. Een heel bijzonder pand met een prachtige historie. Ik gun iedereen een ervaring zoals ik heb meegemaakt in dit zorghotel, respect.'
Gast zorghotel via www.zorgkaartnederland.nl

'Ik had niet kunnen vermoeden dat ik het hier zo naar mijn zin zou hebben. De mooie smaakvolle inrichting van het gebouw, mijn kamer, maar vooral het superaardige personeel dat met zoveel geduld en een dosis humor zorgt voor de mensen hier, zal ik missen!' 
Bedankkaart van gast zorghotel 

'Mijn vader woont sinds december 2014 in het BG. Het was zo fijn dat hij daar terecht kon als inwoner van de Utrechtse binnenstad. Zo kon hij een hele tijd blijven doen wat hij gewend was. In 2016 is hij verhuisd naar een groepswoning. Wij als zijn kinderen zijn ontzettend blij met het BG. Het personeel is ter zake kundig en heel hartelijk. Ze zorgen echt geweldig voor onze vader. Een warm en ook zeker prachtig huis om te wonen!'.
Familie bewoner via www.zorgkaartnederland.nl

'Het is een kleinschalig huis in een historisch pand dat er van binnen én van buiten erg mooi uitziet. Bijzonder vind ik dat ze niet alleen veel voor de bewoners zelf doen, maar ook voor ouderen in de buurt. De zorg is goed en er is veel aandacht voor persoonlijke wensen van de bewoners'.
Waardering via www.zorgkaartnederland.nl

'Ik wil u laten weten dat ik heel erg blij ben met de verzorging van mijn moeder. De reden dat ik mail is dat ik vind dat het ook is gezegd mag worden.... Wat mij opvalt is dat niet alleen de verzorging goed is, maar vooral de liefdevolle verzorging en aandacht die er gegeven wordt door allen. Ik ken niet iedereen maar D, A, S,... en vele anderen, inclusief de stagaires, geven mij het gevoel dat ik met een gerust hart naar huis kan gaan'. 
Compliment via de mail

De waarde van waardering

de_waarde_van_waardering_website.1.jpg

Wij stellen het op prijs wanneer u een waardering plaatst op Zorgkaart Nederland. Zo helpt u anderen bij het maken van een zorgkeuze. Alvast hartelijk bedankt!

Evaluatie onvrijwillige zorg

De cliëntenraad (CR) heeft de verplichte periodieke analyse t.a.v. onvrijwillige zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ) van 2021/2022 (tot en met juni) tijdig ontvangen, bestudeerd en besproken in de overlegvergadering van 5 juli 2022. 

Een puntsgewijze samenvatting van deze bespreking van de analyse én verbeterpunten:

  • Goed dat de kennis over de wet en het hiernaar (persoonsgericht!) handelen in werkoverleggen aan de orde komt. De CR gelooft dat het uitwisselen van ervaringen tussen collega’s en elkaar direct aanspreken/helpen tijdens het werk de beste manier is. De CR spreekt de wens uit dat er zoveel mogelijk vaste medewerkers op een groepswoning werken. Elkaar kennen en veel samenwerken is naar hun mening bevorderlijk voor de kennisoverdracht en het elkaar scherp houden.  
  • Goed dat er nu focus komt op het opleiden van de groepsbegeleiders (zorgmedewerkers niveau 2). Alle leden vinden dat de ‘warme kennisoverdracht’ voorop moet blijven staan.
  • Houd vast aan de persoonsgerichte aanpak en volg de structuren van o.a. verplichte rapportages en bespreekmomenten, maar waak voor teveel bureaucratie.

De cliëntenraad heeft geen inhoudelijke vragen of opmerkingen.