Als u ook steeds ouder wordt...

..veranderen uw lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. Zo springt u bijvoorbeeld niet meer zo makkelijk uit uw bed als toen u jong was, want anders wordt u duizelig. Dat komt omdat uw lichamelijk (homeostatisch) evenwicht verandert. De organen werken minder goed samen dan in uw jongere jaren. Kleine verstoringen in uw lichamelijk evenwicht kunnen zelfs leiden tot de ontwikkeling van ernstige gezondheidsproblemen als er geen aandacht aan wordt besteed. Ook uw vermogen om veranderingen te accepteren en te verwerken neemt af. Er is als het ware minder tegenkracht beschikbaar om (ingrijpende) gebeurtenissen te compenseren. Valt bijvoorbeeld een partner weg en de achtergeblevene woont in een groot huis dat niet kan worden onderhouden, dan zal een ouder iemand daar veel meer stress van ondervinden dan een jonger iemand, - wat niets zegt over het verdriet dat hiermee gepaard gaat -. Stress ontstaat bij gevoelens van onveiligheid, onmacht, het ontbreken van een dagstructuur, onvoldoende contacten/eenzaamheid en/of het ontbreken van zingeving. Stress leidt tot nervositeit. Langdurige nervositeit leidt tot klachten. Dit kunnen geestelijke klachten zijn, maar ook fysieke klachten. Deze klachten lijken op klachten die veroorzaakt worden door een ziekte, maar zijn dat dus niet. Vaak kan de dokter dan ook niets vinden en neemt de stress verder toe. 

Goed oud worden

Gelukkig kunt u zelf veel doen om het ouder worden zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. Met name door tijdig te anticiperen op deze levensfase. Dit houdt in dat u er in wezen voor zorgt dat er geen - of zo weinig mogelijk - stress ontstaat en dat u rekening houdt met uw veranderende lichaam. Onze welzijnszorg speelt in op dit gegeven door allerlei services en diensten te bieden waaraan u kunt deelnemen. Op die manier krijgen uw lichaam en geest de nodige aandacht, ontmoet u mensen en blijft u actief. Bent u nog te jong en te fit voor (welzijnszorg) in het Bartholomeus Gasthuis, maar zoekt u een uitdaging zodat u zinvol bezig blijft? Dan is vrijwilligerswerk of maatje worden niet alleen goed voor de ander, maar ook voor u. Door actief te blijven, mensen te ontmoeten en zinvol bezig te zijn, blijft er een gezonde balans tussen uit-thuis, alleen-samen, dagstructuur-zinloosheid, rust-inspanning, vasthouden-loslaten en actief-ontspannen of zorgt u ervoor dat de balans zolang mogelijk intact blijft. 

En als er dan toch problemen ontstaan

Niemand heeft zijn gezondheid in de hand. Ook kan niemand voorkomen dat – met het ouder worden - de fysieke en geestelijke mogelijkheden afnemen. Ouderdom brengt nu eenmaal kwetsbaarheid en specifieke problemen met zich mee. Daarom is het belangrijk dat we een goede balans vinden tussen enerzijds de uitdaging blijven aangaan om een actief leven te leven en anderszijds (leren te) accepteren dat de situatie is zoals deze is. Dus naast een goede leefstijl en vroegtijdig anticiperen op het ouder worden is het van belang om niet te vechten tegen het onvermijdelijke. Immers, het vechten kost een energie die stress oplevert, waardoor problemen kunnen verergeren. Ook in het acceptatieproces kan het Bartholomeus Gasthuis u ondersteunen. U kunt een gesprek aanvragen met onze geestelijk verzorger, meedoen met de yoga-oefeningen, de meditatiegroep, het sport-en beweegprogramma of u kunt een periode komen uitrusten in ons zorghotel waar u hulp, steun en raad krijgt om met de nieuwe situatie om te leren gaan.

Onze medewerkers zijn vakkundig

Onze visie op welzijnszorg dient als basis voor ons handelen. Ons handelen heeft ten diepste tot doel dat u uw leven (ook in de groepswoning) zoveel mogelijk kunt voortzetten zoals u dat altijd gewend was. Wij zorgen ervoor dat de leef- en woonomgeving, werkprocessen, bejegening, kennis en vaardigheden van onze medewerkers allemaal naadloos op elkaar ingrijpen en aansluiten en de ‘basis op orde is’. Met het laatste bedoelen wij dat professionaliteit uitgangspunt is; medewerkers hebben vakkennis, zijn vaardig en werken volgens de nieuwste inzichten en met de beste technische middelen en materialen. Zowel de omgeving waarin u bij ons vertoeft, de dagstructuur die wij bieden, de bejegening door medewerkers, hun kennis over het proces van ouder worden en van dementie als ook hun persoonlijke vaardigheden in de praktijk komen structureel aan bod en worden voortdurend verder ontwikkeld.