JA, ik geef!

zodat het Bartholomeus Gasthuis zijn goede werk kan voortzetten

Ik machtig de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis om het ingevulde bedrag af te schrijven van mijn bankrekening.

Bank gegevens

Ik kies voor

Een vast bedrag tot wederopzegging en betaal

Bedrag:
Frequentie:

Mijn gegevens

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na een afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam incassant: Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis
Incassant-ID: NL46ZZZ411791690000
Adres incassant: Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht
Land incassant: Nederland

De Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis heeft een ANBI status. Dat betekent dat uw gift mogelijk aftrekbaar is van de belasting

Als u ons minimaal vijf jaar lang met een vast, zelf gekozen bedrag steunt en dit vastlegt in een overeenkomst, heet dit een periodieke schenking. In dat geval krijgt u, afhankelijk van uw inkomen, ruim een derde tot de helft van uw gift terug (37%-52%).  Uw gift is in dat geval meer waard, zonder dat het u meer kost! Voorheen was hiervoor een notariële akte vereist, maar nu kunt u dit direct met ons regelen. Print het schenkingsformulier in tweevoud uit en stuur het ingevuld naar ons op. U kunt het ook digitaal invullen, twee keer afdrukken, ondertekenen en beide exemplaren opsturen, maar let op: het is helaas niet mogelijk het formulier ingevuld op te slaan op uw computer. Een van beide formulieren sturen wij u door onze directeur ondertekend terug.