Samen-werken aan een beter Utrecht

Dat zorg en ondernemen goed samengaan bewijzen de vriendschappen tussen het bedrijfsleven en het Bartholomeus Gasthuis. De deelnemende Vrienden dragen met hun bedrijf concreet bij aan een ondernemend én sociaal Utrecht! Want hun financiële steun komt óf ten goede aan senioren die niet de volledige prijs kunnen betalen óf aan het in stand houden van het cultureel erfgoed van het Bartholomeus Gasthuis.houden. Dit noemen wij UvoorU; degene die het wat ruimer heeft draagt direct bij aan de mogelijkheid om degene die het minder goed heeft ook te laten deelnemen.

Het succes van het Gasthuis als sociale onderneming is geen toevalstreffer. Het is het resultaat van hard werken en toewijding van alle medewerkers, partners, vrijwilligers en donateurs van het Gasthuis, ondersteund door creatief en gezond ondernemerschap. Het is een levend voorbeeld van participatie zonder dat wordt aangedrongen op verplichtingen. Het is participatie met je hart en verstand! Naar het idee van het Bartholomeus Gasthuis en onze Vrienden is dit precies wat nodig is in een publieke, sociale onderneming als een welzijnszorginstelling; niet gaan voor de winst maar voor de inhoud en inkomsten teruggeven aan de maatschappij. Zo wordt de samenleving als totaal er beter van en kan iedereen blijven deelnemen. Wie wil daar niet aan bijdragen?!

En UvoorU zou geen inhoud krijgen als de Vrienden er niets voor terugkrijgen. 

Vriend


U krijgt

 • onze vriendschap en loyaliteit;
 • het recht om u ‘Vriend van het Bartholomeus Gasthuis’ te noemen;
 • de toezegging dat wij uw product afnemen bij marktconforme prijzen en – kwaliteit; 
 • uitnodiging voor feestelijke evenementen, waardoor u toegang heeft tot een Utrechts netwerk dat zich inzet voor de samenleving in het algemeen en voor Utrechtse (binnenstad)bewoners en het Bartholomeus Gasthuis in het bijzonder;
 • uw naam en logo op deze websiteZilveren Vriend

Alle voordelen die Vrienden hebben EN

 • het recht om u ‘Zilveren Vriend van het Bartholomeus Gasthuis’ te noemen;
 • uw logo geplaatst op onze brochures ter promotie van uw bedrijf waardoor uw maatschappelijke betrokkenheid goed tot uiting komt; 
 • onze aanbeveling van uw bedrijf als ‘preferred supplier’ bij onze cliënten; 
 • de mogelijkheid ons op te geven als referentie bij uw (mogelijke) klanten.

 

 

 Gouden Vriend

Alle voordelen die Vrienden EN Zilveren Vrienden hebben EN

 • het recht om u ‘Gouden Vriend van het Bartholomeus Gasthuis’ te noemen;
 • de mogelijkheid een promotiefilmpje te tonen in ons Living Lab en op deze website; 
 • eens per jaar gratis zaalhuur in de Smeezaal en in de Regentenzaal;
 • foto's uit ons archief op USB-stick, bijvoorbeeld ter verfraaiing van uw jaarverslag; 
 • de mogelijkheid tot kennisuitwisseling, een inleiding door de bestuurder, een rondleiding in huis, etc.;
 • de keuze een project of een ruimte in het Gasthuis te ‘adopteren’ met uw naamsvermelding als u het project financieel steunt.

U geeft

 • uw vriendschap en loyaliteit aan het Bartholomeus Gasthuis. 
 • Vrienden: € 1.000,- per jaar - Zilveren Vrienden: € 2.000,- per jaar - Gouden Vrienden: € 5.000,- per jaar

Het Bartholomeus Gasthuis is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. Giften aan het Gasthuis zijn aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels.