Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis

De Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis heeft als doel om materiële steun te verlenen aan oudere (binnenstad)bewoners van het Bartholomeus Gasthuis en Bartholomeus in de Wijk, voorzover het activiteiten betreffen waarvoor financiering niet elders is geregeld. De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

anbi-breed.png

Uw financiƫle bijdrage is van harte welkom!

Dat maakt het namelijk mogelijk om het programma van Bartholomeus in de Wijk te ondersteunen, extra's te doen voor bewoners waarvoor het budget ontoereikend is, de inrichting van het pand te onderhouden en het nodige onderhoud uit te voeren.
U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL65RABO 0394 4080 63 t.n.v. Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis, Utrecht of direct uw gift overmaken via de digitale betaalmethode Ideal. Als u het gewenste bedrag kiest wijst het zich vanzelf. U kunt ook donateur worden van de Stichting Vrienden en zo de (binnenstad)bewoners helpen. 

Activiteiten

2014

 • Bijdrage aan het ontwerp van een Kunsthuys voor mensen met (een lichte vorm van) dementie.
 • Bijdrage aan het verder ontwikkelen van het digitale fotolijstje samen met FLinQ (zie foto begin pagina)
 • Werven zakelijke Vrienden.
 • Zomeractie met Rabobank Utrecht.
 • Werving donaties onder stadsgenoten en bewoners.
 • Onderhouden contacten met bronzen, zilveren en gouden Vrienden.

2015 

 • Financiering ontwerp en uitvoering ontwerp groepswoning Springweg 1 om de omgeving met af te stemmen op het dementieproces.
 • Mede financiering inrichting nieuwe zalen (samen met Stimuleringsfonds Rabobank, gemeente Utrecht en Oranjefonds)
 • Werven zakelijke Vrienden. Hanos Iscp worden zilveren Vriend. Mijn Student wordt bronzen Vriend.
 • Onderhouden contacten met bronzen, zilveren en gouden Vrienden.
 • Ondersteuning open dag op 5 juni tijdens de opening van de UvoorU muur waar bezoekers werden uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de stichting en hun handtekening konden achterlaten op de muur. De muur werd officieel geopend door burgemeester Van Zanen.
 • Werving donaties onder stadsgenoten en bewoners.

2016

 • Financiering ontwerp en uitvoering ontwerp groepswoning Springweg 1 om de omgeving met af te stemmen op het dementieproces.
 • Werven zakelijke Vrienden. MAAScommunicatie wordt bronzen Vriend.
 • Onderhouden contacten met bronzen, zilveren en gouden Vrienden.
 • Rond kerst: werving donaties onder stadsgenoten en bewoners.
 • Op dit moment ondersteunt de Stichting Vrienden de aanpassing van het interieur van de overige vijf groepswoningen. Verbeteringen in het interieur met kleurgebruik, meubels, licht en beleving dragen bij aan de kwaliteit van het leven in een groepswoning.
 • Actief betrokken bij de voorbereiding van het feestprogramma viering 650 jaar Bartholomeus Gasthuis in 2017.

2017

 • Financiering ontwerp verbouwing van een deel van de zolder op de 3e verdieping tot beweeg- en muziekruimte voor de bewoners van de groespwoning.
 • Werven nieuwe zakelijke Vrienden. 
 • Onderhouden contacten met bronzen, zilveren en gouden Vrienden.
 • Vieren 650 jaar Bartholomeus Gasthuis met als hoogte punt de viering van d everjaardag op 24 augustus en het feest van nabuurschap op 14 december.
Klik hier voor het beleidsplan 2016-2017.

Waar sparen we voor in 2017?

De Stichting Vrienden zoekt financiële middelen voor het opknappen van de zolder tot beweeg- en muziekruimte. Tijdens NL Doet is er een rommelmarkt gehouden waarvan de opbrengst a € 1802,- het beginkapitaal vomt. Draagt u ook bij?

Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis 
T.a.v. mw. drs. M. Monbredau
Lange Smeestraat 40
3511 PZ  Utrecht
T 030 - 231 02 54
info@bartholomeusgasthuis.nl

KvK nummer 41186108
Bankrekening nummer NL65RABO 03944.08.063 t.n.v. St. Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis, Utrecht. 
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 80 35 04 329 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis wordt gevormd door

 • Drs. H.A.H.A. Willemsen, voorzitter
 • Prof. dr. P.R. Bär, vice-voorzitter
 • Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
 • Dhr. H. Wind, penningmeester
 • Dhr. G.H. Abrahamse 

De leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis genieten geen bezoldiging.

Jaarverslag 2013, 2014, 2015, 2016.