BARTHOLOMEUS GASTHUIS; UW ZORGOPLOSSING

Kernwaarden
Het Bartholomeus Gasthuis staat voor persoonlijke en kleinschalige zorg op maat, in een warme huiselijke sfeer. Aandacht, respect en professionele verzorging zijn onze leidende principes. In een open sfeer, met respect voor ieders levensovertuiging, bepaalt u zelf hoe u invulling geeft aan uw leven. 

Zorgvisie & Besturingsfilosofie
Aan de rechter kant kunt u het filmpje 'Zorgeloos Verzorgd' bekijken over 'goed oud worden'.

 
ZORGVERLENING, WOONVORMEN EN TOEGANG TOT HET GASTHUIS

Lees hier Deel 1 en 2 van het kwaliteitsplan.

Het verzorgend team

PERSONEELSBESTAND EN PERSONEELSSAMENSTELLING Klik op onderstaande foto voor de informatie

Lees hier de toelichting in Deel 3 van het kwaliteitsplan. 

Situatie en voornemens

PERSOONSGERICHTE ZORG: DE KERN VAN ONS BESTAAN

650 Jaar zorgverlening in het hart van Utrecht. Onafgebroken. Niet gefuseerd. In hetzelfde gebouw. Wat is het geheim? Hoe kan het dat de stormen van zes en een halve eeuw armen- en ouderenzorg getrotseerd zijn?
Onderzoek hierover is niet gedaan, maar wellicht is het sleutelwoord ‘hart voor mensen’. Al die eeuwen hebben medewerkers van het gasthuis gezorgd voor de allerkwetsbaren in onze samenleving. Lerend van nieuwe ontwikkelingen, fouten in het gezicht durven zien, successen vieren. Doorgaan, ook als het moeilijk is. Gedragen door een eeuwenoude missie staat in ons huis de mens centraal.

DE INTEGRALE WELZIJN-WONEN-ZORGKETEN

Gevestigd in een monumentaal pand, staat het Bartholomeus Gasthuis letterlijk én figuurlijk midden in Utrecht. Wij willen voor de bewoners van onze stad een vertrouwde, veilige plek zijn om zo goed mogelijk ouder te worden. Dat geldt voor bewoners van ons huis en voor de binnenstadbewoners; veel van onze faciliteiten zoals brasserie Zunte, zalen, winkel, fitness, kasalon, voet- en nagelstudio, massagesalon en schoonheidssalon én het activiteitenprogramma zijn toegankelijk voor iedereen.  

gezondheid_bartholomeus_in_de_wijk.jpg

VEILIGHEID: DE BASIS OP ORDE

Na de basisbehoeften aan eten, drinken en kleden, volgt de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Clienten willen er zeker van zijn dat het veilig is om in het gasthuis te verblijven en/of zorg te ontvangen. Daarvoor zijn een veilig gebouw, een veilige omgeving en inrichting, goede arbeidsomstandigheden, een veilig meldklimaat, veilige zorg en een veilige sfeer en gedrag belangrijk. Zorgen dat mensen zich prettig en vertrouwd voelen bij ons is een basisvoorwaarde om sociale contacten aan te kunnen gaan, zinvol bezig te zijn en het beste uit zichzelf te halen.

LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT

Wij streven naar een tot in de haarvaten van de organisatie gedeelde en gedragen strategie. De kernwaarden 'aandacht', 'gastvrijheid', 'warmte', 'respect' en 'professionele welzijnszorg' spreken uit ieder(s) handelen en zijn verankerd in de bedrijfscultuur. Leren en voortdurend verbeteren is vanzelfsprekend. De leiding geeft het goede voorbeeld, is integer, vakbekwaam en dienend aan de doelstelling en het voortbestaan van de organisatie en het cultureel erfgoed.

LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT

650 Jaar onderdak en zorg heeft als basis ‘leren en verbeteren’. Het voortdurend adepten en meebuigen, keuzes maken, soms een ander pad gaan dan de rest, erkennen als er fouten worden gemaakt en die rechtzetten en - bovenal - integer bestuur. Dit zijn de ankers waarop onze organisatie rust.

Wij vormen een lerend netwerk met ZorgSpectrum, AxionContinu (projecten), Universiteit Utrecht (Living Lab), Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (lang lopend onderzoeksprogramma), de Hoge School Utrecht (mondzorg) en het Utrechts Stedelijk Gymnasium (leerlingenraad).

BESCHERMEN VAN HET CULTUREEL ERFGOED

‘…Om deze werken van barmhartigheid voor altijd in stand te houden, heeft heer Willem ons duizend Engelse nobel gegeven om huizen, hoven en renten aan te kopen. Aansluitend hebben wij een broederschap opgericht om dit goede werk in stand te houden. En beloven zowel voor onszelf als voor onze nakomelingen aan ... om zowel de zorg voor de arme, bedlegerige zieken in het gasthuis als de zorg voor de zondagse voedseluitdelingen (Pot) op ons te nemen voor zover de inkomsten uit de schenking van heer Willem en uit de schenkingen van andere goede mensen mogen strekken…. ‘ 

Deel 4 en 5 van het kwaliteitsverslag volgen eind 2017