ZORGVERLENING, WOONVORMEN EN TOEGANG TOT HET GASTHUIS

Waar wij voor staan

Het verlenen van ouderenzorg is een vak. Maar meer nog dan dat overstijgt het een vak. Het gaat over het leven. Over oud worden. Over ziekte, gemis, eindigheid, vreugde, liefde, ervaring, de kleine dingen, de essentie, de dood. Over mens zijn. In dat licht gezien is het maken van een kwaliteitsplan een lastige opgave. Want de opsomming van een rijtje acties volstaat niet. Woorden vinden voor het woordloze is een onmogelijke opgave. Vorm geven aan dat waar geen vorm aan te geven is zal altijd vragen blijven oproepen. Het leven blijft schuren. In al zijn facetten. Gelukkig. Het geeft ons de vrijheid om van mening te verschillen. Om met elkaar te blijven zoeken naar het volmaakte. Wetend dat in dit leven er slechts beperkte momenten zijn van volmaakt geluk. Maar dat we er altijd naar blijven streven die te vangen.

YouTube video-inhoud is niet beschikbaar vanwege uw privacy-instellingen.

PERSOONSGERICHTE ZORG: DE KERN VAN ONS BESTAAN

Zorg geven is een ‘handeling’, zorg ontvangen een ervaring. Ook al is de ‘handeling’ nog zo liefdevol, het is niet zeker hoe degene die de zorg ontvangt deze waardeert. Zorg verlenen vanuit het perspectief van cliënten vraagt onophoudelijk dat er gezocht wordt naar aansluiting bij- en afstemming op de zorgontvanger. Steeds opnieuw aansluiten en afstemmen, aansluiten en afstemmen. Steeds anders, steeds die ene unieke persoon voor wie wij zorgen en die zorg ontvangt. 

DE INTEGRALE WELZIJN-WONEN-ZORGKETEN

Gevestigd in een monumentaal pand, staat het Bartholomeus Gasthuis letterlijk én figuurlijk midden in Utrecht. Wij willen voor u een vertrouwde, veilige plek zijn om zo goed mogelijk ouder te worden. Dat geldt voor bewoners van ons huis en voor de binnenstadbewoners; veel van onze faciliteiten zoals brasserie Zunte, zalen, winkel, fitness, kapsalon, voet- en nagelstudio, massagesalon en schoonheidssalon én het activiteitenprogramma zijn toegankelijk voor iedereen.  

gezondheid_bartholomeus_in_de_wijk.jpg

VEILIGHEID: DE BASIS OP ORDE

Als de basisbehoeften aan eten, drinken en kleden is vervuld volgt de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Het Bartholomeus Gasthuis onderkent vele vormen van veiligheid; een veilig gebouw, een veilige omgeving en inrichting, goede arbeidsomstandigheden, een veilig meldklimaat, veilige zorg en een veilige sfeer en gedrag. Zorgen dat mensen zich veilig, prettig en vertrouwd voelen is een basisvoorwaarde om sociale contacten aan te kunnen gaan, zinvol bezig te zijn en het beste van zichzelf te geven. 

YouTube video-inhoud is niet beschikbaar vanwege uw privacy-instellingen.

LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT

Wij streven naar een tot in de haarvaten van de organisatie gedeelde en gedragen strategie. De kernwaarden 'aandacht', 'gastvrijheid', 'warmte', 'respect' en 'professionele welzijnszorg' spreken uit ieder(s) handelen en zijn verankerd in de bedrijfscultuur. Leren en voortdurend verbeteren is vanzelfsprekend. De leiding geeft het goede voorbeeld, is integer, vakbekwaam en dienend aan de doelstelling en het voortbestaan van de organisatie en het cultureel erfgoed.

YouTube video-inhoud is niet beschikbaar vanwege uw privacy-instellingen.

LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT

650 Jaar onderdak en zorg heeft als basis ‘leren en verbeteren’. Het voortdurend aanpassen en meebuigen, keuzes maken, soms een ander pad durven gaan dan anderen, erkennen als er fouten worden gemaakt en die rechtzetten en bovenal integer leiderschap zijn de pijlers waarop onze organisatie rust. 

Wij vormen een lerend netwerk met ZorgSpectrum, AxionContinu (projecten), Universiteit Utrecht (Living Lab), Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (lang lopend onderzoeksprogramma), de Hoge School Utrecht (mondzorg) en het Utrechts Stedelijk Gymnasium (leerlingenraad).

BESCHERMEN VAN HET CULTUREEL ERFGOED

Uit de broederschapsbrief van 1407: ‘…wij beloven zowel voor onszelf als voor onze nakomelingen ... om zowel de zorg voor de arme, bedlegerige zieken in het gasthuis als de zorg voor de zondagse voedseluitdelingen (Pot) op ons te nemen voor zover de inkomsten uit de schenking van heer Willem en uit de schenkingen van andere goede mensen mogen strekken…. ‘ Voor meer informatie over de geschiedenis zie de pagina en over de kunstschatten zie https://izi.travel/nl/58ed-bartholomeus-gasthuis/nl 

YouTube video-inhoud is niet beschikbaar vanwege uw privacy-instellingen.

HULPBRONNEN EN INFORMATIE

Goede werkbeschrijvingen, veilige materialen, juiste en effectieve informatie, vastgoedbeleid, technologische hulpbronnen zoals ICT en domotica, goede administratieve en financiële processen, professionele relaties en samenwerkingsverbanden, het zijn allemaal hulpmiddelen om goede kwaliteit van welzijnszorg te kunnen bieden.

Verder verbeteren

In het kwaliteitsplan beschrijven wij de zichtbare en benoembare acties, waarmee wij proberen een solide basis te leggen om dat wat niet zegbaar is ruimte te geven om te bloeien. Door werkprocessen zo vloeiend mogelijk in te richten kan er tijd zijn voor aandacht en maatwerk voor iedere cliënt. Door medewerkers de ruimte te geven zich permanent te bekwamen, kan de zorg optimaal worden verleend. Door te zorgen voor een prettig ingericht en goed onderhouden gebouw kunnen mensen een thuisgevoel ervaren of kan er op zijn minst worden bijgedragen aan een sfeer van welbevinden. Door aandacht te vragen voor het Bartholomeus Gasthuis als uniek cultureel erfgoed zorgen we ervoor dat het huis blijft voortbestaan en ook voor nieuwe generaties ouderen een toevluchtsoord kan zijn als het niet meer gaat.

U leest hier het kwaliteitsplan 2023 met alle verbeteracties. Het kwaliteitsjaarverslag 2021 leest u hier. Voor cliëntervaringen over de genoten zorg wordt verwezen naar de desbetreffende pagina.

Duurzaamheid & milieu

MPZ_Brons_logo.jpg

Sinds 2019 heeft het Bartholomeus het bronzen certificaat van het certificatieschema Milieuthermometer Zorg. Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid.  Samen met de Stichting Milieukeur de ontwikkelde de vereniging de Milieuthermometer Zorg met drie certificeringsniveaus. De thermometer telt achttien thema’s, uiteenlopend van energie, afval en gevaarlijke stoffen, tot inkoopbeleid, schoonmaak en catering. Certificering past in het streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zo duurzaam mogelijk werken. In het gasthuis wordt zo duurzaam en milileubewust mogelijk gewerkt.