Zeg het ons

Wij streven ernaar ons werk zo goed mogelijk te doen en kwaliteit te leveren. ‘Zorgen’ is en blijft echter mensenwerk en waar gewerkt wordt, gaat wel eens iets fout, kunnen verwachtingen uiteenlopen of misverstanden optreden. Zo kunnen -ongewild- gevoelens van onvrede over de bejegening of zorg- en dienstverlening ontstaan. Om onvrede weg te kunnen nemen, misverstanden recht te zetten en uw vertrouwen in onze organisatie te behouden of te herstellen is het belangrijk dat u uw eventuele klacht laat horen. Zodat wij (indien mogelijk) kunnen herstellen wat mis is gegaan, onze excuses kunnen aanbieden waar dat op zijn plaats is of uitleg kunnen geven waarom een bepaalde handelwijze is gevolgd. Ook kan lering worden getrokken uit het gebeurde voor de toekomst, zodat uw klacht of suggestie leidt tot verbeteringen waar u en andere cliënten profijt van kunnen hebben.

Naast de mogelijkheid een klacht te uiten is er ruimte voor het uiten van een compliment of een verbetersuggestie. Immers, een compliment is een stimulans om door te gaan op een ingeslagen weg en een verbeteridee kan mogelijk een klacht in de toekomst voorkomen. Nog afgezien van het feit dat meedenken en serieus nemen van elkaars ideeën en meningen stimulerend werkt en de kwaliteit van de zorg ten goede komt. 

Meer informatie kunt u vinden in deze folder 'Klachten, suggesties en complimenten'
U kunt eenvoudig uw compliment, klacht of verbeteridee kwijt door het praat-erover-kaartje in te vullen.