650 jaar Bartholomeus Gasthuis

Dit jaar vieren wij ons 650 jarig bestaan. Een bijzonder jaar dat wij niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Daarom hebben wij het hele jaar door vieringen die nauw aansluiten bij de Utrechtse  of landelijke vieringen én passen bij onze doelstelling. Op deze pagina vindt u alle actuele informatie over het feestprogramma. In de jaarfolder treft u naast het uitgebreide feestprogramma ook een tijdlijn aan met de hoogtepunten uit 650 jaar geschiedenis van het Gasthuis. Wilt u de folder ook op papier? Dat kan! Hij is gratis af te halen bij het Bartholomeus Gasthuis en ligt op diverse uitgiftepunten in de stad.

Vier het mee!

Wilt u meer weten over de verschillende activiteiten van het feestprogramma? Foto's, sfeerverslagen en programma-informatie vindt u door op onderstaande links te klikken. 

...daer men des snachts die gaende ende coemende pelgrums ofte andere arme personen voor een nacht ofte twee herberge..’

Als het gasthuis in 1367 door een onbekend Utrechts burger wordt gesticht aan de Lange Smeestraat te Utrecht is dit een daad van naastenliefde; het is één van de vroegst stedelijke opvangvoorzieningen voor pelgrims en dakloze armen. Dankzij royale giften en spontane inzet van leken ontwikkelt het gasthuis zich al snel van een klein logement tot een instelling waar permanente opvang en verzorging van armen mogelijk wordt. De liefdadigheid richt zich niet alleen op zorgverlening aan de armen binnen de muren, maar er is ook een armenpot; een fonds waaruit de armen buiten de stichting wekelijks ‘bedeeld’ worden met voedsel, kleding en (soms) geld. Zo groeit het gasthuis uit tot een centrum van goede werken waar niet alleen gehuisvest, maar ook gevoed, gekleed en getroost wordt.