Uw privacy

Verwerking van persoonsgegevens 

Het Bartholomeus Gasthuis gaat op een zorgvuldige manier om met uw persoonsgegevens. Dit is via de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG)’ geregeld. Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die er toezicht op houdt dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Wij zijn verplicht u te vertellen welke persoonsgegevens we van u vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt, met wie we de gegevens delen en hoe we de gegevens verwerken en bewaren.
Op het delen van de persoonsgegevens is niet alleen de AVG van toepassing. We hebben in de zorg ook te maken met de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo).
Het Bartholomeus Gasthuis verwerkt persoonsgegevens van zowel cliënten (in- en extern wonend, gasten zorghotel), vrijwilligers als medewerkers. Dat doen wij om onze inwonende cliënten en gasten van het zorghotel de juiste zorg te kunnen leveren, extern wonende cliënten te kunnen informeren over activiteiten en evenementen in het Huis in de Wijk, om vrijwilligers te kunnen benaderen in het kader van het vrijwilligerschap en om als werkgever te voldoen aan wettelijke bepalingen en om het bijvoorbeeld mogelijk te maken pensioenvoorzieningen en collectieve zorgverzekeringen aan te bieden.

Wij gebruiken zo min mogelijk persoonsgegevens en verwerken deze op een veilige manier.

Van wie verwerkt het Bartholomeus Gasthuis persoonsgegevens?

Het Bartholomeus Gasthuis verwerkt voor een aantal groepen persoonsgegevens. Dat zijn:

  • inwonende cliënten en gasten van het zorghotel ten behoeve van de juiste zorg- en dienstverlening;
  • extern wonende cliënten die op de hoogte gehouden willen worden van activiteiten in het Huis in de Wijk en uitnodigingen willen ontvangen voor evenementen zoals de viering van Bartholomeusdag en Monumentendag;
  • medewerkers ten behoeve van het arbeidscontract en goed werkgeverschap;
  • vrijwilligers om hen op de hoogte te houden van activiteiten en organisatie in het kader van het vrijwilligerschap.

Vragen?

Wilt u meer weten over uw rechten, lees dan ons privacyreglement. Als u zich wil verdiepen in de regelgeving over het omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u de website van Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Krijgt u geen antwoord op uw vraag of kunt u de informatie die u zoekt niet vinden? Of wilt u het privacyreglement graag op papier ontvangen? Stuur dan een bericht naar het bestuurssecretariaat. Wij helpen u graag. Als het nodig is wordt uw bericht doorgestuurd naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het Bartholomeus Gasthuis.

Cookie-instellingen