Het Bartholomeus Gasthuis

Bezoek aan bewoners van het Bartholomeus Gasthuis is mogelijk. De brasserie is momenteel alleen geopend voor bewoners van het gasthuis met hun bezoekers. Er vinden nog geen activiteiten voor wijkbewoners plaats. Het Salus is wel open. Op onze nieuwspagina leest u de voorwaarden voor bezoek en meer actuele informatie.

BARTHOLOMEUS GASTHUIS; UW ZORGOPLOSSING

Kernwaarden
Het Bartholomeus Gasthuis staat voor kleinschalige, persoonsgerichte zorg. Aandacht, warmte, respect, gastvrijheid en professionaliteit zijn onze leidende principes. In een open sfeer, met respect voor ieders levensovertuiging, bepaalt u zelf hoe u invulling geeft aan uw leven.

Zorgvisie & Besturingsfilosofie
Aan de rechter kant kunt u het filmpje 'Zorgeloos Verzorgd' bekijken over 'goed oud worden'.

YouTube video-inhoud is niet beschikbaar vanwege uw privacy-instellingen.

Welzijn, wonen en zorg

Speciaal voor toekomstige bewoners 

Omdat de keuze om bij ons te komen wonen ingrijpend is, geeft deze website op sommige pagina's diepgaande informatie over de welzijnsactiviteiten die in ons huis plaatsvinden, het wonen in of rond het Gasthuis en de eventuele verzorging die u kunt krijgen.